ولو ایران

مرجع تخصصی فروش شیرآلات صنعتی

021 22568705
info[at]valve-iran.ir

شیر کشویی سیم ایتالیا

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیاشیر کشویی سنگین سیم ایتالیا | CIM 70B - PN20

سایزبندی: از 1/4 اینچ تا 6 اینچ

متریال: برنز پرسی گرم

کاربرد: این نوع شیر را می توان در بخش های متنوعی از جمله سیستم گرمایشی، تهویه مطبوع، آبرسانی، سیستم های بهداشتی، خطوط لوله نفت، شبکه های بنزین، بخار اشباع و به طور کلی با هر مایع غیر خورنده استفاده کرد.  

شرح مدل سایز
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا Gate Valve CIM 70B-PN20 "1/4
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا Gate Valve CIM 70B-PN20 "3/8
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا Gate Valve CIM 70B-PN20 "1/2
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا Gate Valve CIM 70B-PN20 "3/4
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا Gate Valve CIM 70B-PN20 "1
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا Gate Valve CIM 70B-PN20 "11/4
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا Gate Valve CIM 70B-PN20 "11/2
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا Gate Valve CIM 70B-PN20 "2
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا Gate Valve CIM 70B-PN20 "21/2
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا Gate Valve CIM 70B-PN20 "3
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا Gate Valve CIM 70B-PN20 "4
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا Gate Valve CIM 70B-PN20 "5
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا Gate Valve CIM 70B-PN20 "6

 شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا  شیر کشویی سبک سیم ایتالیا | CIM 50B - PN16

سایزبندی: از 1/2 اینچ تا 4 اینچ

متریال: برنج پرسی گرم

کاربرد: این نوع شیر را می توان در بخش های متنوعی از جمله سیستم گرمایشی، تهویه مطبوع، آبرسانی، سیستم های بهداشتی، خطوط لوله نفت، شبکه های بنزین، بخار اشباع و به طور کلی با هر مایع غیر خورنده استفاده کرد.  

شرح مدل سایز
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا  Gate Valve CIM 50-PN16 "1/4
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا  Gate Valve CIM 50-PN16 "3/8
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا  Gate Valve CIM 50-PN16 "1/2
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا  Gate Valve CIM 50-PN16 "3/4
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا  Gate Valve CIM 50-PN16 "1
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا  Gate Valve CIM 50-PN16 "11/4
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا  Gate Valve CIM 50-PN16 "11/2
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا  Gate Valve CIM 50-PN16 "2
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا  Gate Valve CIM 50-PN16 "21/2
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا  Gate Valve CIM 50-PN16 "3
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا  Gate Valve CIM 50-PN16 "4

کلیه محصولات سیم ایتالیا دارای 5 سال ضمانت می باشند.

تائید شده توسط:

تاییدیه سیم ایتالیا