ولو ایران

مرجع تخصصی فروش شیرآلات صنعتی

021 22568705
info[at]valve-iran.ir

شیر سوزنی سیم ایتالیا

شیر سوزنی کف فلزی سنگین سیم ایتالیا  شیر سوزنی (کف فلزی) برنزی سنگین سیم ایتالیا | CIM75 - 200 - PN16

سایزبندی: از 1/2 اینچ تا 4 اینچ

متریال: برنز پرسی گرم

کاربرد: این نوع شیر را می توان در بخش های متنوعی از جمله سیستم گرمایشی، تهویه مطبوع، آبرسانی، سیستم های بهداشتی، خطوط لوله نفت، شبکه های بنزین، بخار اشباع و به طور کلی با هر مایع غیر خورنده استفاده کرد.  

شرح مدل سایز
شیر فلکه سوزنی برنزی سیم ایتالیا Bronze Globe Valve CIM 75-200-PN16 "1/4
شیر فلکه سوزنی برنزی سیم ایتالیا Bronze Globe Valve CIM 75-200-PN16 "3/8
شیر فلکه سوزنی برنزی سیم ایتالیا Bronze Globe Valve CIM 75-200-PN16 "1/2
شیر فلکه سوزنی برنزی سیم ایتالیا Bronze Globe Valve CIM 75-200-PN16 "3/4
شیر فلکه سوزنی برنزی سیم ایتالیا Bronze Globe Valve CIM 75-200-PN16 "1
شیر فلکه سوزنی برنزی سیم ایتالیا Bronze Globe Valve CIM 75-200-PN16 "11/4
شیر فلکه سوزنی برنزی سیم ایتالیا Bronze Globe Valve CIM 75-200-PN16 "11/2
شیر فلکه سوزنی برنزی سیم ایتالیا Bronze Globe Valve CIM 75-200-PN16 "2
شیر فلکه سوزنی برنزی سیم ایتالیا Bronze Globe Valve CIM 75-200-PN16 "21/2
شیر فلکه سوزنی برنزی سیم ایتالیا Bronze Globe Valve CIM 75-200-PN16 "3
شیر فلکه سوزنی برنزی سیم ایتالیا Bronze Globe Valve CIM 75-200-PN16 "4

 

شیر سوزنی کف فلزی برنجی سبک سیم ایتالیا  شیر سوزنی (کف فلزی) برنجی سبک سیم ایتالیا | CIM75 - 150 - PN10

سایزبندی: از 1/2 اینچ تا 2 اینچ

متریال: برنج پرسی گرم

کاربرد: این نوع شیر را می توان در بخش های متنوعی از جمله سیستم گرمایشی، تهویه مطبوع، آبرسانی، سیستم های بهداشتی، خطوط لوله نفت، شبکه های بنزین، بخار اشباع و به طور کلی با هر مایع غیر خورنده استفاده کرد.  

شرح مدل سایز
شیر فلکه سوزنی برنجی سیم ایتالیا  Globe Valve CIM 75-150-PN10 "1/4
شیر فلکه سوزنی برنجی سیم ایتالیا  Globe Valve CIM 75-150-PN10 "3/8
شیر فلکه سوزنی برنجی سیم ایتالیا  Globe Valve CIM 75-150-PN10 "1/2
شیر فلکه سوزنی برنجی سیم ایتالیا  Globe Valve CIM 75-150-PN10 "3/4
شیر فلکه سوزنی برنجی سیم ایتالیا  Globe Valve CIM 75-150-PN10 "1
شیر فلکه سوزنی برنجی سیم ایتالیا  Globe Valve CIM 75-150-PN10 "11/4
شیر فلکه سوزنی برنجی سیم ایتالیا  Globe Valve CIM 75-150-PN10 "11/2
شیر فلکه سوزنی برنجی سیم ایتالیا  Globe Valve CIM 75-150-PN10 "2

کلیه محصولات سیم ایتالیا دارای 5 سال ضمانت می باشند.

تائید شده توسط:

تاییدیه شیر سیم ایتالیا