ولو ایران

مرجع تخصصی فروش شیرآلات صنعتی

021 88647600
info[at]valve-iran.ir

لیست قیمت شیر پروانه ای میراب

لیست قیمت شیر پروانه ای میراب

لیست قیمت شیرآلات چدنی میراب

ولو ایران نمایندگی فروش شیرآلات چدنی میراب

 

شیر پروانه ای بدون فلنچ (ویفری) میراب بروز شده در تاریخ (1398/1/24)

نام کالا سایز فشار کاری قیمت (ریال)
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب "1 PN10 2/740/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب "2 PN10 3/430/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب "21/2 PN10 3/630/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب "3 PN10 4/580/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب "4 PN10 5/230/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب "5 PN10 6/310/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب "6 PN10 8/670/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب "8 PN10 11/660/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب "1 PN16 2/850/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب "2 PN16 3/560/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب "21/2 PN16 3/780/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب "3 PN16 4/720/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب "4 PN16 5/440/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب "5 PN16 6/560/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب "6 PN16 9/020/000

 

نام کالا سایز فشار کاری قیمت (ریال)
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب "1 PN10 6/290/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب "2 PN10 7/080/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب "21/2 PN10 7/330/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب "3 PN10 8/360/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب "4 PN10 8/790/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب "5 PN10 9/980/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب "6 PN10 12/620/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب "8 PN10 15/910/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب "1 PN16 6/480/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب "2 PN16 7/300/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب "21/2 PN16 7/550/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب "3 PN16 8/610/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب "4 PN16 9/060/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب "5 PN16 10/280/000
شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب "6 PN16 13/000/000

 

دسته ها: شیرآلات میراب