ولو ایران

مرجع تخصصی فروش شیرآلات صنعتی

021 88647600
info[at]valve-iran.ir

لیست قیمت شیر یکطرفه سیم ایتالیا

لیست قیمت شیر یکطرفه سیم ایتالیا

شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات سیم ایتالیا

تلفن های تماس: 88647601 - 88647600 - 021

 

لیست قیمت شیریکطرفه (خودکار) سیم ایتالیا (بروز شده در تاریخ: 1397/7/7)

شرح مدل تعداد در بسته سایز قیمت به ریال
شیر یکطرفه دریچه ای سیم ایتالیا Check Valve CIM80-PN16 50 "1/2 1/144/000
شیر یکطرفه دریچه ای سیم ایتالیا Check Valve CIM80-PN16 25 "3/4 1/512/000
شیر یکطرفه دریچه ای سیم ایتالیا Check Valve CIM80-PN16 20 "1 2/185/000
شیر یکطرفه دریچه ای سیم ایتالیا Check Valve CIM80-PN16 12 "11/4 2/929/000
شیر یکطرفه دریچه ای سیم ایتالیا Check Valve CIM80-PN16 10 "11/2 3/853/000
شیر یکطرفه دریچه ای سیم ایتالیا Check Valve CIM80-PN16 5 "2 5/220/000
شیر یکطرفه دریچه ای سیم ایتالیا Check Valve CIM80-PN16 4 "21/2 9/262/000
شیر یکطرفه دریچه ای سیم ایتالیا Check Valve CIM80-PN16 2 "3 11/854/000
شیر یکطرفه دریچه ای سیم ایتالیا Check Valve CIM80-PN16 2 "4 20/780/000

 لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.

شرح مدل تعداد در بسته سایز قیمت به ریال
شیر یکطرفه فنری سیم ایتالیا Check Valve CIM30-PN20 50 "1/2 742/000
شیر یکطرفه فنری سیم ایتالیا Check Valve CIM30-PN20 25 "3/4 1/038/000
شیر یکطرفه فنری سیم ایتالیا Check Valve CIM30-PN20 20 "1 1/593/000
شیر یکطرفه فنری سیم ایتالیا Check Valve CIM30-PN20 12 "11/4 2/408/000
شیر یکطرفه فنری سیم ایتالیا Check Valve CIM30-PN20 8 "11/2 3/335/000
شیر یکطرفه فنری سیم ایتالیا Check Valve CIM30-PN20 5 "2 4/816/000
شیر یکطرفه فنری سیم ایتالیا Check Valve CIM30-PN20 4 "21/2 10/272/000
شیر یکطرفه فنری سیم ایتالیا Check Valve CIM30-PN20 3 "3 13/708/000
شیر یکطرفه فنری سیم ایتالیا Check Valve CIM30-PN20 2 "4 21/858/000