ولو ایران

مرجع تخصصی فروش شیرآلات صنعتی

021 88647600
info[at]valve-iran.ir

لیست قیمت شیر صافی سیم ایتالیا

لیست قیمت شیر صافی سیم ایتالیا

شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات سیم ایتالیا

تلفن های تماس: 88647601 - 88647600 - 021

 

لیست قیمت شیرصافی توری دار سیم ایتالیا (بروز شده در تاریخ: 1397/7/7)

شرح مدل تعداد در بسته سایز قیمت به ریال
شیر صافی معمولی سیم ایتالیا  Strainer CIM74-PN20 50 "1/2 572/000
شیر صافی معمولی سیم ایتالیا  Strainer CIM74-PN20 30 "3/4 815/000
شیر صافی معمولی سیم ایتالیا  Strainer CIM74-PN20 20 "1 1/144/000
شیر صافی معمولی سیم ایتالیا  Strainer CIM74-PN20 12 "11/4 1/853/000
شیر صافی معمولی سیم ایتالیا  Strainer CIM74-PN20 10 "11/2 2/546/000
شیر صافی معمولی سیم ایتالیا  Strainer CIM74-PN20 4 "2 4/182/000

 لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.

شرح مدل تعداد در بسته سایز قیمت به ریال
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا  Strainer CIM74-PN20 50 "1/2 1/045/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا  Strainer CIM74-PN20 30 "3/4 1/518/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا  Strainer CIM74-PN20 20 "1 2/409/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا  Strainer CIM74-PN20 12 "11/4 3/520/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا  Strainer CIM74-PN20 10 "11/2 4/335/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا  Strainer CIM74-PN20 4 "2 7/880/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا  Strainer CIM74-PN20 4 "21/2 13/338/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا  Strainer CIM74-PN20 1 "3 18/337/000
شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا  Strainer CIM74-PN20 1 "4 33/341/000