ولو ایران

مرجع تخصصی فروش شیرآلات صنعتی

021 88647600
info[at]valve-iran.ir

لیست قیمت شیرگازی سیم ایتالیا

لیست قیمت شیرگازی سیم ایتالیا

شرکت ولو ایران نمایندگی فروش و پخش شیرآلات سیم ایتالیا

تلفن های تماس: 88647601 - 88647600 - 021

 

لیست قیمت شیرگازی سیم ایتالیا (بروز شده در تاریخ: 1397/7/7)

شرح مدل تعداد در بسته سایز قیمت به ریال
شیرگازی  سیم ایتالیا با پاساژ کامل 10 - PN100 50 "1/4 909/000
شیرگازی  سیم ایتالیا با پاساژ کامل 10 - PN100 50 "3/8 909/000
شیرگازی  سیم ایتالیا با پاساژ کامل 10 - PN100 25 "1/2 1/334/000
شیرگازی  سیم ایتالیا با پاساژ کامل 10 - PN64 16 "3/4 2/038/000
شیرگازی  سیم ایتالیا با پاساژ کامل 10 - PN64 12 "1 2/854/000
شیرگازی  سیم ایتالیا با پاساژ کامل 10 - PN50 6 "11/4 4/614/000
شیرگازی  سیم ایتالیا با پاساژ کامل 10 - PN40 5 "11/2 5/927/000
شیرگازی  سیم ایتالیا با پاساژ کامل 10 - PN40 4 "2 9/631/000
شیرگازی  سیم ایتالیا با پاساژ کامل 10 - PN25 1 "4 47/150/000

 لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.

شرح مدل تعداد در بسته سایز قیمت به ریال
شیرگازی  سیم ایتالیا با پاساژ کامل 16 - PN80 50 "1/4 666/000
شیرگازی  سیم ایتالیا با پاساژ کامل 16 - PN80 50 "3/8 666/000
شیرگازی  سیم ایتالیا با پاساژ کامل 16 - PN80 40 "1/2 742/000
شیرگازی  سیم ایتالیا با پاساژ کامل 16 - PN50 25 "3/4 1/223/000
شیرگازی  سیم ایتالیا با پاساژ کامل 16 - PN50 16 "1 1/777/000
شیرگازی  سیم ایتالیا با پاساژ کامل 16 - PN40 10 "11/4 2/691/000
شیرگازی  سیم ایتالیا با پاساژ کامل 16 - PN32 6 "11/2 4/446/000
شیرگازی  سیم ایتالیا با پاساژ کامل 16 - PN32 4 "2 6/670/000

  لطفا جهت اطلاع از تغییرات قیمت و تخفیفات تماس حاصل فرمایید.

شرح مدل تعداد در بسته سایز قیمت به ریال
شیرگازی  سیم ایتالیا با پاساژ کامل 12 - PN20 2 "21/2 16/670/000
شیرگازی  سیم ایتالیا با پاساژ کامل 12 - PN20 2 "3 23/642/000
شیرگازی  سیم ایتالیا با پاساژ کامل 12 - PN20 2 "4 37/82/000

 

شرح مدل تعداد در بسته سایز قیمت به ریال
شیرگازی  سیم ایتالیا با پاساژ کامل 14 - PN16 4 "21/2 12/460/000
شیرگازی  سیم ایتالیا با پاساژ کامل 14 - PN16 2 "3 17/345/000
شیرگازی  سیم ایتالیا با پاساژ کامل 14 - PN16 2 "4 27/954/000